Rozwiązania Ctera Networks

Wyjątkowe rozwiązania ochrony danych na poziomie korporacji.
Pełne zabezpieczenie informacji i jej szybkie współdzielenie.
Kompletna kopia zapasowa z każdego komputerowa.